Tagatisega laenud

Laenud sissetuleku, kinnisvara, auto või käenduse tagatisel. Loe Eesti tagatisega laenude ülevaadet leia endale pakkumine, mis sobib just Sulle. Mõistlik valik aitab säästa aega ja raha.

Tagatisega laen

Enne kui rääkida erinevatest laenutüüpidest üldse ja jõuame tagatisega laenuni, mida tähendab üldse see sõna „Laen” ?

Laen on krediit. Üks liike võlgnevustest. Leping kahe osapoole vahel, kus üks osapool on laenu andja (eraisik, pank või krediidifirma), kes väljastab laenuks rahasumma või mõne muu vara ja teine osapool on laenusaaja koos lepingus kindlaks määratud tingimustega. Juhul kui tingimusete hulgas on märgitud laenu tagatisega seotud punktid on tegemist tagatisega laenuga.

Tagatisega laenude puhul on tagatiseks kinnisvara või sõiduvahend, mis panditakse laenu saamiseks tihtipeale pangaga. See on nagu garantii, kui võlgnikul ei ole võimalusi tasuda võlga. Siis panditakse panga või lepingus määratletud teise osapoole poolt tagatis võlgade katteks. See aga ei tähenda, et võlgnik on vabastatud täielikult võlast. Tagatis on umbes 80% laenusummast, millest ülejäänu peab siiski tasuma rahas.

Laenates pangalt tuleb arvestada intressi. Intress on teise nimega kasvik, ehk siis summa mida maksab võlgnik võlausaldajale selle eest, et kasutab laenusummat. Intressi ja intressimäära vahel tuleb tunda ära aga erinevus. Intressimäära määratletakse alati protsentides, samas kui intress ise on kindel summa, mis igakuisele laenu tagasimakse kohustusele lisandub.

Mõnikord kasutatakse laenamisel käendajate abi. Nemad on lepingu järgi määratletud isikud, kes siis kui võlgnikul pole võimalus raha tagasi maksta, on kohustatud ise seda maksma. Käendajad on teine vorm tagatisest, sest nemad on kinnitus sellele, et raha saab tagasi makstud. Selleks tuleb teha käendusleping.

Mida hinnatakse tagatiseks?

Tagatiseks hinnatakse tavaliselt kinnisvara, mis on eelnevalt hinnatud sobilikuks kinnisvarabüroo poolt. Peale hindamist tehakse hindamisakt, mille alusel on võimalik laenu taotleda.

Teine sort tagatisi on autod või sõiduvahendid, mis on eelnevalt hinnatud ja üle kontrollitud. Tagatis ise jääb laenuvõtja enda kasutusse.

Kolmas liik tagatisi on kuld, elektroonika ja muu pantimist väärt asjad. Selliste pantidega tegelevad pandifirmad, kes enne raha väljastamist hindavad ja kaaluvad (kulla ja väärismetallide puhul) asjad ja määravad selle põhjal summa, mida väljastada. Erinevus kinnisvara ja autode tagatistega on see, et pandimaja võtab antud pandi enda kätte seniks, kuni võlgnik on antud esemele järgi tulnud ja kui ei tule, siis antakse pant müügile uutele ostjatele.

Neljas sort tagatisi on käendused, nagu eelnevalt mainitud. Käendajad on lepinguga kinnitatud isikud kes on kohustatud tagasi maksma laenu juhul kui võlgnik ei suuda maksta. Alati tuleb olla kindel kohustustes ja lugeda läbi leping, enne kui nõustutakse hakata käendajateks.

Erinevad tagatisega laenud ja nende liigid.

Tagatisega väikelaen või käenduslaen

Väikelaenusid on kahte sorti. Ühed, mis nõuavad tagatist ja teised, mis ei nõua. Tagatist nõudvate ehk tagatisega väikelaenude puhul on tagatiseks regulaarne sissetulek, hoiusel olev summa või kinnisvara. Kui võtate väikelaenu käenduse tagamisel, on tegemist käenduslaenuga. Seda sorti laenu antakse ka eeldusel, et on suurem väljaminek nagu näiteks hambaravi või mõne vajaliku eseme ostmine, mille jaoks ei ole võimalik võtta kodulaenu.

Väikelaen parima intressiga- Superlaen.ee

Väikelaenu saab taotleda 300st eurost kuni mitmetuhande euroni ja seda väljastatakse kõige rohkem. Nii pangad kui krediidifirmad pakuvad erinevate intressimääradega laenu.

Tagatiseta väikelaenud on tihti kõrgema intressimääraga ja rohkem krediidifirmade pärusmaa. Pangast taotledes aga saab tagatiseta väikelaenu võtta üle 6000 euro ainult käendajaga. Üleüldiselt saab väikelaenu taotleda nii lühikese kui pikema ajaperioodi peale alustades 30nest päevast ja lõpetades mõne aastaga.

Kodulaen

Kodulaen ehk eluasemelaenu antakse eeldusega osta kinnisvara või remontida olemasolevat. Tagatiseks jääb tavaliselt seesama kinnisvara, mille jaoks laenu võetakse ning mille eest tuleb hoolitseda kogu laenuperioodi aja, et see oleks kindlustatud.

Kodulaenud moodustavad eraisikute laenudest kõige suurema osa eestis. 81%.
Selle laenu summa algab 2000 eurost ning saab seda võtta kuni 30neks aastaks. Kõige rohkem võtavad seda tüüpi laenu noored pered.

Ettevõtluslaen

Ettevõtluslaen ehk ärilaen on levinud äriklientide seas, kes soovivad jalgu alla saada firmale või kelle ettevõte ei too hetkel piisavalt sisse, aga on kindel, et hakkab tootma kapitali. Sel puhul jääb tagatiseks antud firma või ettevõte, mille jaoks võetakse laenu.

Hüpoteeklaen ehk kinnisvaralaen

Termin „Hüpoteek” pärineb vanast-kreekast, kus oli võimalik laenu saada maatüki ja elamu tagatisel. Sealt tuleb hüpoteeklaen. Tehniliselt võttes on hüpoteeklaen sama, mis kinnisvaralaen aga ta katab kulutused, mida kinnisvaralaen katta ei suuda. Laen kinnisvara tagatisel.

Hüpoteeki antakse kinnisvara tagatisel ja selle kasutamiseks piiranguid ei seata. Sellist sorti laenu puhul hinnatakse eelkõige tagatise väärtust ja seisukorda. Tagatis peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi ja olema seotud hüpoteegi alla laenu kasuks.
Hüpoteek seatakse alati notari juures ja laenu väljastatakse kuni 20neks aastaks.

Autolaen ja autoliising

Autolaenude ja autoliisingute ainus vahe on see, et kuigi mõlema tagatiseks on kas auto, mis on juba olemas või auto, mida plaanitakse osta, siis autoliisingu puhul väljastakse laen ainult selleks,et teha vajalikud kulutused masinale või osta uus masin.

Autolaen aga on auto tagatisel laen, millele väljastatav raha on piiranguteta, teil on võimalik saada raha auto vastu.
Mõlemil puhul jäävad võlgniku kasutusse sõiduvahendid laenuperioodil. Autolaenu puhul antakse laenu 90% väärtuses autost.

Tagatisega laenude tingimused.

Olenevalt kas pangast või mõnest muust krediidiasutusest võivad tingimused üldjuhul erineda, aga mõned sätted on sarnased kõigil neil.
Näiteks kõikide laenude puhul tuleb laen tagastada olenevalt kas 70ndaks või 75ndaks eluaastaks. Peale seda ei ole füüsiline isik suuteline tasuma laenusid.

Teine tingimus on üldjuhul aeg. See erineb igal pool aga laenu saab võtta mõneks kuuks kuni mitmekümneks aastaks. Oleneb laenu tüübist. Kõige pikema ajaga on hüpoteegilaenud ja kodulaenud.

Kolmas tingimus on intress. Intress võib varieeruda erinevates kohtades. Pankades on ta tihtipeale madalama protsendiga, kui krediidifirmades. Näiteks pangas võib intress olla 8% ja samal ajal krediidifirmas 15%.

Ning neljas tingimus on see kõige tähtsam. Laenu õigeaegne tagasimaksmine vastavalt graafikule. Kui võlgnik seda ei suuda, edastakse ta maksuhäirete registrisse ja inkasso hakkab sisse nõudma summat, lisades juurde viivised, mis omakorda summat suurendavad.

Tagatise puhul võetakse enne tagatis ja siis ülejäänud summa ulatuses peab võlgnik suutma tasuda. Kui ei, siis tuleb tegeleda inkassaatoritega.

Ohud ja tagajärjed.

Iga laenukohustusega kaasnevad ohud ja tagajärjed. Olgu see summa nii väike kui tahes.
laen kinnisvara tagatisel
Ohud
Iga laenukohustust ja eriti veel tagatisega laenu võttes tuleb enne läbi mõelda järgmised ohud:
* töökoha kaotus- töökoha kaotusega kaasneb sissetuleku puudumine, mis on üks tähtsaim eeldus laenumakse maksmiseks.
* palga vähenemine- palga vähenedes moodustavad laenumaksed suurema summa sissetulekust. Arvestada tuleb sellega, kas on võimalik edasi majandada niimoodi.
* Hüpoteeklaenu ja kinnisvara tagatisel laenu puhul kõige tähtsam ohufaktor on kinnisvara hinna langemine, mis võib kaasneda sellega, et pank pakub tagatiseks antud kinnisvarale lisatagatist. Kui see puudub, on olukord raskeks muutumas.
* Ülelaenamine- Kõige ohtlikum on, kui inimese palk ei võimalda maksma mitmeid erinevaid laenusid korraga. Palju on juba siis kui inimese sissetulekust 50% on laenukohustuste all. Mis siis veel juhtuda võib, kui töö kaob või palk väheneb?

Tagajärjed
Kui füüsiline isik on juba hädas võlgadega, võivad tagajärjed olla tõsised.

Tagatise kaotus kodulaenu või hüpoteegi korral. See tähendaks seda, et juhul kui isikul pole teist elukohta elamiseks, oleks ta ilma kohata kus elada, sest pank võtab selle endale ja paneb enampakkumisel müügile.

Teine võimalus on inkasso. Inkasso on firma, mis pakub võlgade sissenõudmist nii kohtulikul kui kohtuvälisel teel. Seal töötavad vastavad juristid ja võlamenetlejad, kes vajadusel võlgnikuga määravad talle parima lahenduse olenevalt tema majanduslikust olukorrast.

Kolmas võimalus tegeleda võla probleemiga on see, kui välja kuulutada eraisiku pankrot. Seetähendab seda, et kohtuga on välja kuulutatud võlglase maksejõuetus. Maksejõuetu on isik siis, kui ta ei suuda tasuda võlgasid ja see on püsiv.

Lõpetuseks

Iga laenuga kaasneb kohustus see tagasi maksta ja tagatis tagasi saada. See kirjalõik õpetas tundma tagatisega laenu tüüpe ja ohte/tagajärgi, millega peaks arvestama sellise laenu võtmise korral.

Loodan, et see aitab inimesi mõistma ja aru saama rohkem laenudest ning olema targemad.
Laenake mõistlikult!